Manuály uživatelské

Smyslem této části je možnost stahovat "uživatelské" manuály.

Uvedené manuály (".pdf" sbalený v ".zip"), nevznikly překladem manuálů, poskytovaných s tím kterým software. Jde o návody, postupy, "kuchařky" pro řešení problémů na počítačích s OS Windows. Pokrývají širokou oblast od popisu používání např. nestárnoucího SW Polenta, po pomoc při nastavování WIFI nebo řešení problémů souvisejících s přípravou médií s instalačními prostředky pro OS Windows a dalších. Je zde i manuál ovladání "Windows Update" s příslušným SW. Jsou určeny - až na výjimky - spíše k všeobecnému řešení problematiky. Tam, kde jsem použil informace z jiných pramenů, jsou odkazy.
Takových míst je málo.
Níže je seznam manuálů, až na výjimky kompletních (nekompletní zde znamená - s jednou zásadní výjimkou, která je nutná a uživatel na ni přijde - že při tvorbě manuálů z důvodů času, neschopnosti autora, nenalezených informací či podkladů nebo z důvodů úrovně skupiny, pro kterou byly určeny, nebyly dělány detailně nebo to prostě nebylo potřeba), které jsou krátce, ale výstižně popsané a mají odkaz na "stažení". Složky "Math" a "Diver_SysFol" obsahují i SW.

Důležitý je soubor "Readme.txt", obsahující podrobnosti týkající se plateb za některé manuály a nápovědy (ceny se pohybují v rozmezí 41.- až 385.- Kč).

Po připsání platby (podle Clearingového centra to obvykle je tentýž, příští nebo přespříští den) obdrží e-mailem heslo.
"Readme.txt" s podrobnostmi stahujte zde

"Zvláštní" manuály

- bankomat, účet, karta, placení. Problematika používání bankomatů, karet, zakládání účtů, placení obchodníkovi, úhrady přes net. To vše je v tomto manuálu. Manuál byl zařazen z důvodů "teorie" vytvoření hesla uživatele - velmi důležité součásti práce jak např. s účtem v bance, tak i při přístupu k PC nebo v oblasti šifrování. Kompletní manuál

- "švýcarské čarodějnice-feny". Zde je naprosto jasné, o co jde. Kompletní "čarodějnický manuál včetně zvukového doprovodu"

- ! "hádanka "součin vs součet". Neobvyklá, obtížná a krásná se značně obtížným řešením. Kompletní znění"

- ! "a její řešení". Prostě její kompletní "řešení"

- "F-slovo fuck". Nejznámější anglický "termín", použitý v nevšedních variantách. Kompletní "fuck-manuál"

- "OMEZUJICI_PODMINKY_SLUZEB_MEGA". Zde je máte, ta "pravidla"! Kompletní manuál

- "sklizeň" adres. Hutný popis toho, kde a jak "sklízet" e-mailové adresy a také jak se proti jejich "sklizni" bránit. Kompletní manuál

"Normální" manuály

- buzeni_PC. Už z názvu je jasné, oč jde. Kompletní manuál

- Diskpart v. 6.1.7600. Podrobný popis (z dílny MS) tohoto velmi účinného (a také občas velmi nebezpečného) SW. Kompletní manuál

- ! Diver_SysFol_LE v. 0.0.2. velmi detailně popisuje práci SW, který slouží pro diverzifikaci systémových složek OS W7, W8 (8.1), W10 a dokonce i OS WXP. Diverzifikace podstatně omezuje množství zápisů na oddíl OS a neméně podstatně snižuje objem potřebného prostoru. Jde o složitý, sofistikovaný a důkladný způsob postarání se o enormní zvýšení bezpečnosti OS (možná spíš pro odborně erudovanější uživatele PC). Kompletní SW i manuál v mutaci "cz" a "en".

- ! Diver_SysFol v. 0.0.2. velmi detailně .... PC). Kompletní SW i manuál v mutaci "cz" a "en".

- Everest Ultimate Engineer Edition v. 5.30.3000. Vynikající SW pro zjišťování, co vlastně v našem PC máme za HW. Nekompletní manuál

- HDTunePro v. 4.60. Malý, přívětivý a dokonale pracující SW pro jednodušší testování disků. Nekompletní manuál

- HP USB Disk Storage Format Tool v. 2.0.6. Utilitka pro formátování USB flash. Nekompletní manuál

- Install_txt v. 2.0.6. Složka s popisy a utilitami, potřebnými nejen pro instalace OS Windows. Kompletní manuály

- ! Manual_Cmdow je útlý manuál, popisující modul "Cmdow" autora Ritchie Lawrence. Modul v prostředí příkazové řádky perfektně pracuje s okny OS Windows a umožňuje s nimi velmi jednoduchým způsobem provádět všechny myslitelné operace od přesunu, přejmenování až po aktivaci/deaktivaci i funkci "kill". Je to propracovaný modul nemající v tomto prostředí obnovy. Kompletní manuál

- ! Math v. 0.0.2. Skupina modulů, které provádí funkci srovnání dvou čísel ve znakovém tvaru a s těmito "objekty" provádí i operace "+, -, * a /". Moduly ke své práci nepoužívají žádnou aritmetiku a protože nepracují s počtem cifer, ale s jejich existencí, jsou schopné zpracovat čísla s libovolným počtem cifer, teoreticky nekonečným. Kompletní SW i manuál

- ! Manual_WU v. 1.0. Co je vhodné udělat, abyste se nezbláznili z nezvladatelného mechanizmu "Windows Update"? Několik stránek vam pomůže v řízení tohoto "neskutečného vynálezu" f-y MS. Kompletní manuál

- Name It v. 4.0. Český, nádherný SW pro hromadné přejmenovávání souborů ve složkách. Nekompletní manuál

- nastavení audia. Jde o nastavování audia v OS W7 (a taky "trochu" v OS WXP). Kompletní manuál

- nastavení zařízení Patriot Gear Box. Z názvu není jasné, o "čem bude řeč". Jde o malý výkonný "zvenčí" dostupný server - disk si dodáte vy. Kompletní manuál

- nastavení UAC v Registry. Názen jednoznačně signalizuje o čem manuál pojednává. Kompletní manuál

- nastavení "WIFI". Velmi podrobný manuál o nastavení WIFI (určen spíše pro NB) snad i pro naprostého začátečníka. Kompletní manuál

- některá důležitá nastavení v Registry OS WXP. Zde jen opatrně, opatrně! Nekompletní manuál

- "OO" - popis k SW "OOSU10". Téměř všechny informace o SW, který kontroluje, co se z OS W10 odesílá o uživateli ve prospěch Microsoft! Nekompletní manuál

- parametry_WE. Popis spouštěcích (skoro všech) parametrů utility Windows Explorer (průzkumníku). Popis je (až na nepatrné odchylky) použitelný v OS WXP stejně jako ve W7. Nekompletní manuál

- Polenta screenshot v. 1.0.0.0. Mnohokrát si potřebujete něco rychle a přesně z obrazovky počítače poznamenat - a nejen tak narychlo "na pytlík od svačiny". Mnohdy dokonce i obrazovku celou, nejen její část. Tento nenáročný, o to výkonnější software, který v prakticky nezměněné formě pracuje řadu roků na téměř všech typech OS Windows, včetně OS Windows 7, to opravdu umí. Hrál důležitou a nezaměnitelnou roli při vzniku řady manuálů, umístěných na tomto webu. Nekompletní manuál

- přemístění "Documents and Settings" na OS WXP. Kompletní přemístění této velmi důležité složky OS ani zdaleka není triviální záležitost. Důvody? Např. diverzifikace dat. Kompletní manuál

- přemístění "Users" na OS WXP. Ani kompletní přemístění této složky OS není triviální záležitost. Kompletní manuál

- převzetí práv v OS WXP-SP2. O přebírání práv, důležitého to procesu např. při záchraně dat, pojednává právě tento manuál. Kompletní manuál

- připojení disku k routeru. Manuál pojednává o potřebných úkonech při připojování disku (USB flash) k routeru. Kompletní manuál

- sdílení Internetu pro dva PC - "holt když není router" (pro OS WXP). Nastavení "řídícího" PC a dalšího PC tak, aby "ten Internet běhal v obou". Kompletní manuál

- sdílení PC v LAN. Sdílení počítačů je občas dost obtížně nastavitelné. Manuál nastavení popisuje pro PC s OS WXP-SP2 a W7. Nekompletní manuál

- TYPSoft FTP Server v. 1.10. Co vše je potřebné udělat, abychom na našem PC provozovali FTP server. Nekompletní manuál

- změna názvu účtu. Mnohdy velmi potřebná a vůbec ne jednoduchá úloha. Manuál pojednává o změnách názvů účtu v obou OS WXP-SP2 i W7. Důvody změn? Např. proto, aby to nebyl účet s názvem "Guest". Kompletní manuál